Duben 2016

Sen v srdci

26. dubna 2016 v 23:48 | Elevado |  Téma týdne
I před budovou stojím,
a dívám se zrakem nahoru,
slzy očima neroním,
a chystám se vejít do vchodu.

Uvnitř budovy cítím chlad,
a uvnitř sebe pocit naplnění,
tak říkám si, že už snad
můj sen dojde k vyplnění.

Sen ovšem stojí opodál,
nevšímaje si mě v plném ignoru,
mé srdce poté vydá signál,
a v sobě shledávám vlnu odporu.

Najednou se mé srdce zhroutí,
a já pocítím závratě konečné,
ten pocit, když jste nad propastí,
a padáte do temnoty věčné.

Stav vědomí

26. dubna 2016 v 23:34 | Elevado |  Podstata
Základní teze umožňující vnímání současného okamžiku právě takového, jaký je a díky nim dojít k pocitu vyrovnanosti a sebenaplnění v dlouhodobějším horizontu.


• Uvědomovat si podstatu věcí, takové, jaké jsou. Vnímat emoce právě takové, jaké jsou.
• Pouhým uvědomováním si podstaty věcí a kontinuálním bytím tady a teď, se mění tato přítomnost, která má poté nesmírný vliv na takzvaný koncept budoucnosti.
• Hlavní pointa tedy zní, tady a teď jsme naprosto kontinuální bytí, které ovlivňuje vše ostatní a je ovlivňováno všemi ostatními.
• Dlouhodobý účinek je určitý koncept pochopení negativních věcí, které se staly v krátkodobém horizontu, ale z dlouhodobého horizontu se tyto věci jeví v pozitivním duchu

Alan Watts-Cyklus společnosti

16. dubna 2016 v 20:40 | Elevado |  Podstata
Video, které momentálně ladí na mou notu. Západní společnost založená na principu odkládání řešení problémů do budoucnosti, místo jejich okamžitých řešení.


Variace na renesanční téma

8. dubna 2016 v 0:17 | Elevado |  Inspirace

Báseň, která není z mé tvorby, ale od básníka Václava Hraběte. Báseň byla i zhudebněna Vladimírem Mišíkem.

Variace na renesanční téma


Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Zavřete dveře na petlice!
Zhasněte v domě všechny svíce
a opevněte svoje těla
vy kterým srdce zkameněla.

Láska je jako krásná loď
která ztratila kapitána
námořníkům se třesou ruce
a bojí se co bude zrána.

Láska je bolest z probuzení
a horké ruce hvězd
které ti sypou oknem do vězení
květiny ze svatebních cest.

Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Náš život hoří jako svíce
a mrtví milovat nemohou.
Vladimír Mišík-Variace na renesanční téma


Zážitkový turnus

5. dubna 2016 v 21:56 | Elevado |  Téma týdne
Skok padákem,
jízda bourákem,
cesta do Ruska,
šmoulová zmrzka.

Jackpot v Las Vegas,
zažít párty odvaz,
koupání na Havaji,
jít na fotbal ve Francii.

Mít sex ve Španělsku,
vypít na ex Grantsku,
zažít opravdovou lásku,
mít život někdy na vlásku.

Prodat všechen majetek,
zbourat aspoň jednu farmu jatek,
vylézt na Everest,
léto parné Fest.

A spoustu dalších úžasných věcí,
to musí přece zažít každý přeci.

Štěstí kouzelné

3. dubna 2016 v 0:10 | Elevado |  Básně z bázně
Byla jedna babička,
ta neměla bohužel dost peněz,
sotva přivřela víčka,
objevil se před ní kouzelný kněz.

Kněz měl svůj obvyklý hábit,
a začal pravit svá božská slova,
okamžik ticha byl v tu chvíli zabit,
a babička pomodlila se zas a znova.

Jak kněz modlící babičku uviděl,
požehnal jí a odešel vstříc východu,
otočil se a ještě v dáli jí záviděl,
babička pocítila touhu nového přerodu.

I vydala se v šatu svátečním na cestu,
boty sic rozbité a a vzhled omšelý,
nic naplat, a nahodila hudební notu,
svět připadal jí v tu chvíli zkažený.

Ušla míli, dvě a nespočetně šla dál,
až došla ke stezce tajemné,
tam podivný děda v hábitu navleklém stál,
inu v ten okamžik to bylo dojemné.

Děda jí nabídl rámě své,
ona ho přijala s úsměvem,
i vyšly kupředu cesty ctné,
se svým patřičným oděvem.